Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2019

celmaifrumos
8006 4e9d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
celmaifrumos
9020 396a
Reposted fromsober sober viabiesyfiodora biesyfiodora
celmaifrumos
5568 e9fe
Reposted fromVegelus Vegelus viahormeza hormeza
celmaifrumos
1418 825e 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaverdantforce verdantforce
celmaifrumos
6725 794d 500
Reposted frommangoe mangoe viaverdantforce verdantforce
celmaifrumos
1346 b07b 500
Reposted frompiehus piehus viaverdantforce verdantforce
celmaifrumos
9191 2c18 500
celmaifrumos
Reposted fromFlau Flau viabiesyfiodora biesyfiodora
celmaifrumos
Reposted fromregcord regcord viaHypothermia Hypothermia
celmaifrumos


I like your spirit
celmaifrumos
celmaifrumos
Reposted fromFlau Flau viagreywolf greywolf
celmaifrumos
2801 cfbb 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaHypothermia Hypothermia
celmaifrumos
Nie zdawałam sobie sprawy, że strata tak bardzo boli. Że ciąży i nie pozwala normalnie żyć. Że gdy próbujesz wstać to momentalnie upadasz. Że coś ciągnie do dołu. Nie wiedziałam, że pustka może być tak przerażająca. Jak coś, czego nie ma, może tak bardzo ranić?
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
celmaifrumos
Piszę ten list jedynie dlatego, że znów przypłynęła do mnie fala wielkiej tęsknoty za tobą i od kilku dni paraliżuje mnie i nie daje o niczym innym myśleć. Tu kiedyś wypadł mi talerz z rąk, bo nagle zjawiłeś się w moich oczach. A wczoraj, wyobraź sobie, założyłam bluzkę na lewą stronę. I przecież przeglądałam się w lustrze przed wyjściem. Ale jakbym nie widziała w nim siebie. Dopiero koleżanka w szpitalu zwróciła mi uwagę. Powiedz, czy to jest normalne? Tyle lat minęło, a wciąż nie mogę sobie poradzić z miłością do ciebie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
celmaifrumos
celmaifrumos
9844 4b36 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viagreywolf greywolf
celmaifrumos
1198 a2ef 500
Reposted fromagatczi agatczi viagreywolf greywolf
celmaifrumos
8632 154c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
celmaifrumos
7759 dce7 500
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl