Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

celmaifrumos
Reposted fromFlau Flau viabiesyfiodora biesyfiodora
celmaifrumos
9626 b11a 500
Kraków
Reposted fromtfu tfu viabiesyfiodora biesyfiodora
celmaifrumos
5863 203a 500
Reposted fromfungi fungi viabiesyfiodora biesyfiodora
celmaifrumos
celmaifrumos
4411 9ca1
Reposted frommachinae machinae viaverdantforce verdantforce
celmaifrumos
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska (z książki Granica)
Reposted fromnihil-sum nihil-sum vianiskowo niskowo
celmaifrumos
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahesiamela hesiamela
celmaifrumos
„O wielkich zmianach decydują małe epizody.
Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.”
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viahesiamela hesiamela
celmaifrumos
4681 909f 500
Reposted fromsoftboi softboi viahesiamela hesiamela

July 17 2019

celmaifrumos
Zmiana każdemu jest czasem potrzebna. Wyrządzone krzywdy zawsze pozostawiają po sobie rany, a te zabliźniają się lepiej z dala od źródła cierpienia. Łatwiej jest zacząć od nowa w nowym otoczeniu.
— Agata Przybyłek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
0394 b20d 500
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viahormeza hormeza
celmaifrumos
8032 8ee8 500
Reposted fromnfading nfading viahormeza hormeza
celmaifrumos
1518 ce28 500
Reposted frommrrru mrrru viahormeza hormeza
8607 ee08
Reposted fromkaradeligedustum karadeligedustum viahormeza hormeza
celmaifrumos
0279 b394 500
Reposted fromPigletandpooh Pigletandpooh viahormeza hormeza
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viahormeza hormeza
celmaifrumos
Zaczynamy jako nieznajomi. Tak samo kończymy.
— Piotr C - Brud
Reposted fromresort resort viahormeza hormeza
celmaifrumos
Siedziałem tam przez kilka godzin, pijąc i paląc. Teraz nie mogę wysiedzieć na tyłku. Nie potrafię wyłączyć cholernych myśli. Nie chcę być na zewnątrz. Nie chcę być w domu. Jestem w punkcie, w którym po prostu... nie chcę. Nie mam pojęcia, czy to ma jakikolwiek pieprzony sens, ale tak właśnie się czuję. Nie chcę
— Kim Holden
Reposted fromaleander aleander viahormeza hormeza
celmaifrumos
Piotr nie rozumiał czemu od niego odeszłam. A ja doszłam do wniosku, że mój dobrostan jest dla mnie ważniejszy od związku. W udanej relacji powinno być tak, że układamy nasze dwa egoizmy, a nie że ja cierpię. Nie chcę cierpieć. Rzadko kiedy jest idealnie, ale nie może być tak, żebyś czuła, że wolisz samotność.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viahormeza hormeza
celmaifrumos
1753 2e26
Reposted fromwyczes wyczes viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl